Dødelighet

Sosiodemografiske analyser av kreftrisiko- og overlevelse

Øystein Kravdal (Universitetet i Oslo) i samarbeid med forskere ved Kreftregisteret og Radiumhospitalet
Kontaktadresse: oistein.kravdal@econ.uio.no

Ved hjelp av registerdata undersøkes det hva svangerskap, barnetall, ekteskapelig status, sosioøkonomiske ressurser og forhold ved bostedet betyr for risikoen for en del krefttyper og for overlevelsen. Slike analyser kan bidra til hypoteser om hva som skaper disse sykdommene, og kan være viktig for det forebyggende arbeid og for utformingen av kreftbehandlingstilbudet. Det norske datamaterialet er unikt, og metodene som brukes for å studere kreftoverlevelse er utviklet spesielt for å kunne dra nytte av disse data.

Spanish Influenza and beyond: the case of Norway

Svenn-Erik Mamelund (Universitetet i Oslo)
Kontaktadresse: sem@econ.uio.no

This is a doctoral project which runs from 01.01.2000 to 30.06.2002. It is financed by the Norwegian Research council, division for environment and development, programme for demography and population issues.

The aim of the project is to analyse the immediate and the long-term demographic impact of Spanish Influenza. Four papers will be written. In paper nr. 1—Spanish Influenza in Kristiania a study of social and geographical differentials in mortality—correlates of mortality by age, sex, and occupation in the parishes of Wexels, Grønland, and Frogner in the years 1918-1919 will be estimated at the individual level. Paper nr. 2 Regional morbidity and mortality a study of the 1918-1919 flu in Norway applies ecological analysis to investigate the relationship in medical districts between socio-economic, regional, and climatic factors on the one hand, and morbidity and mortality of the flu on the other. In paper nr. 3 The demographic response to Spanish Influenza in Norway with emphasis on regional fertility—the effect on fertility of socio-economic, regional, and climatic factors as well as morbidity and mortality after infection with influenza will be studied for medical districts, using ecological analysis. Finally, paper nr. 4—Long term effects of the Spanish flu on mortality among Norwegian cohorts investigates long term effects on mortality among cohorts that experienced Spanish Influenza, using Age-Period-Cohort-analysis. Special attention will be given to sex differentials and possible selection effects.

NDF hovedside | Hva er demografi? | Demografistudier | Demografi-lenker | Om NDF | Arkiv

Sidene på www.demografi.no er validert ved hjelp av W3Cs HTML-validator, og følger W3Cs spesifikasjon av HTML 4.0 Transitional. Sist oppdatert 1. januar 2002.

Valid HTML 4.0! Valid CSS!