Demografisk forum 2008
Bo- og flyttemotiv Bo- og flyttemotivundersøkelsen
200829. oktober 2006
Norsk demografisk forening og Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR) inviterer til Demografisk Forum 2008. Seminaret har som tema bosetting og flytting i
ulike livsfaser og presenterer de første resultatene fra ”Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008”. Hvorfor er det noen som flytter og andre som blir
boende? Hvilke underliggende faktorer er politisk påvirkelige, og hvilke må politikerne kun ta til etterretning?

Flytter folk fordi de vil eller må? Hvor mange blir boende der de vokste opp, eller på et sted de tidligere flyttet til, fordi de faktisk vil det? Hva betyr behovet for arbeid og
bolig? Hva med familie, slekt og venner?

De siste tiårene er det oppstått en sterkere bevissthet om betydningen av steds- og miljøkvaliteter. Hva har dette ført til?

Fullstendig program for forumet finnes her: pdf (427 kB)Tidligere arrangement i regi av foreningen

Demografisk forum 
NDF har siden 1997 avholdt 5 demografiske forum, inkludert foreningens jubileumseminar i 2004:

2008: Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008  i samarbeid med NIBR

2006: En aldrende befolkning - ressurs eller belastning

2004: Utsatt, men ikke avlyst - den norske familien i 30 år

2003: Fort Europa - mellom barnemanko og eldrebølge

1999: Dødelighetsnedgangen i et historisk perspektiv

Årsmøteforedrag
2010: Gunnar Thorvaldsen: Historisk befolkningsregister 1801-1964

2009: Anne Reneflot: Ekteskapets svekkelse. Hvilken betydning har det for barns familieliv og fremtidige velferd?

2008: Jørgen Carling: Et nytt perspektiv på innvandrerbefolkningers demografi.


2007: Guri Tyldum: Arbeids- og levekårsundersøkelsen blant polakker i Oslo


2006: Kåre Bævre: Tilbakeføring av folkeregisteret til 1801. Kan vi? Vil vi? Tør vi?

Referater fra tidligere årsmøter 1973-2009

Åpne møter
2007: Folk og barn i by og land: Barnebosetting og sentralisering gjennom siste generasjon, Kjetil Sørli

2003: Norsk innvandringshistorie.

2001: Demografiske konsekvenser av HIV/AIDS, Jon Arne Røttingens  presentasjon. Referatet.
NDF hovedside | Hva er demografi? | Demografistudier | Demografi-lenker | Om NDF | Arkiv