Demografistudier

Demografiundervisningen ved Universitetet i Oslo er organisert under Økonomisk institutt, der det for tiden er ansatt to professorer i demografi. Det tilbys fire 10-poengs emner i demografi:

Dette kan tilsammen utgjøre en 40-gruppe i demografi.

Demografimiljøet på Økonomisk institutt består for tiden av fire personer (to professorer og to forskere på post.doc. stipend). Det er opprettet et eget nettsted for demografi ved UiO med oppdatert informasjon om forskning og undervisning.

Nærmere opplysninger om søknadsfrister, opptakskriterier, undervisningsopplegg, pensumliste m.m. fås ved henvendelse til Økonomisk institutt eller Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Økonomisk institutt
Eilert Sundts hus, 12.etg.,
P.B. 1095 Blindern,
0317 Oslo

Telefon: 22 85 51 27

De to professorene kan kontaktes på e-post. De har også egne nettsider.

Øystein Kravdal: oistein.kravdal@econ.uio.no | Nettside.
Nico Keilman: nico.keilman@econ.uio.no | Nettside.

Norske doktorgradsstipendiater i demografi

Felles for personene på listen er at de er finansiert gjennom Norges forskningsråds disiplinstøtte til demografi, har en av professorene i demografi ved Universitetet i Oslo som veileder, eller på annen måte har definert seg selv som demografer. Deres formelle faglige tilknytning varierer. Årstallene viser begynnelsen av prosjektperioden.

Anne Reneflot (sosiolog), 2004-
Nye samlivsmønstre og endrede vilkår for barns oppvekst og kvinner og menns foreldreskap
Høgskolen i Lillehammer


Tidligere stipendiater (avlagt doktorgrad)

Jørgen Carling (samfunnsgeograf), 2002-2007
Transnational migration and mobility conflicts
Institutt for fredsforskning (PRIO)
jorgen@prio.no | Eget nettsted

Torkild Hovde Lyngstad (sosiolog), 2003-2007
Four Essays on Marital Dissolution
Seksjon for demografi og levekårsforskning, Statistisk sentralbyrå
thl@ssb.no | Eget nettsted

Henrik Urdal (statsviter), 2003-2007
Demography and Internal Armed Conflict
Institutt for fredsforskning (PRIO)
henriku@prio.no | Eget nettsted

Hans Henrik Bull (historiker), 2002-2006
Marriage decisions in a peasant society: The role of the family of origin with regard to adult children's choice of marriage partner and the timing of their marriage in Rendalen, Norway, 1750-1900
Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, UiO
h.h.bull@iakh.uio.no

Trude Lappegård (sosiolog), 2000-2006
Studies on fertility and childcare in contemporary Norway. Register analyses.
Seksjon for demografi og levekårsforskning, Statistisk sentralbyrå
trude.lappegard@ssb.no | Eget nettsted

Vegard Skirbekk (samfunnsøkonom), 2001-2005
Educational Reforms and public pension systems in an Ageing Europe
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Østerrike
Eget nettsted

Kåre Bævre (samfunnsøkonom), 1999-2004
Mortality, migration and institutions: Four essays on Norwegian population and society 1840-1940.
Økonomisk institutt, UiO
kare.bavre@econ.uio.no | Eget nettsted

Svenn-Erik Mamelund (samfunnsgeograf), 2000-2004
The Spanish Influenza and Beyond: The Case of Norway.
Økonomisk institutt, UiO
sem@econ.uio.no

NDF hovedside | Hva er demografi? | Demografistudier | Demografi-lenker | Om NDF | Arkiv