Demografisk forum


NDF har siden 1997 avholdt 5 demografiske forum, inkludert foreningens jubileumseminar i 2004. 

Demografisk forum er tenkt avholdt om høsten hvert annet år. Neste forum vil således finne sted høsten 2008. Foreningen tar gjerne i mot forslag til aktuelle temaer for forumet.


Demografisk forum 2008
Bo- og flyttemotiv Bo- og flyttemotivundersøkelsen
200829. oktober 2006
Norsk demografisk forening og Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR) inviterer til Demografisk Forum 2008. Seminaret har som tema bosetting og flytting i
ulike livsfaser og presenterer de første resultatene fra ”Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008”. Hvorfor er det noen som flytter og andre som blir
boende? Hvilke underliggende faktorer er politisk påvirkelige, og hvilke må politikerne kun ta til etterretning?

Flytter folk fordi de vil eller må? Hvor mange blir boende der de vokste opp, eller på et sted de tidligere flyttet til, fordi de faktisk vil det? Hva betyr behovet for arbeid og
bolig? Hva med familie, slekt og venner?

De siste tiårene er det oppstått en sterkere bevissthet om betydningen av steds- og miljøkvaliteter. Hva har dette ført til?

Fullstendig program for forumet finnes her: pdf (427 kB)

Foilene fra demografisk forum 2008 er tilgjengelig her:

1. Kjetil Sørlie, seniorforsker NIBR: Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008.
2. Eli Havnen, forsker NIBR: Hvorfor flytter vi, og hvorfor blir vi boende?
3. Dag Juvkam, forsker NIBR: Hva betyr sosial bakgrunn?
4. Bjørg Langset, forsker NIBR: Med eller mot strømmen?
5. Kjetil Sørlie, seniorforsker NIBR: Arbeid - nødvendig men ikke tilstrekkelig for å flytte. Oppsummering av hva vi vet og videre utfordringer.


Demografisk forum 2006
Aldrende En aldrende befolkning
-
Ressurs eller belastning?


20. oktober 2006
Det femte Demografisk Forum 2006 tok opp spørsmål knyttet til en aldrende befolkning, og stilte spørsmål rundt ulike sider knyttet til til morgendagens eldre:

De første baby-boomerne har fylt 60 år, og generasjonene født etter 1946 er på vei inn i pensjonisttilværelsen. Hvordan ser den demografiske fremtiden ut? Hvilke forventninger har morgendagens eldre til ulike deler av alderdommen?

Det er flere som lever lenger og behovet for omsorgstjenester er i endring. Hvilken rolle vil familien ha i morgendagens omsorg?

Samtidig som arbeidsstyrken blir stadig eldre, er behovet for arbeidskraft økende. Er det mulig å forlenge arbeidslivet? Ønsker de eldre å jobbe lenger? Er det plass til de
eldre i arbeidslivet?

Fullstendig program for forumet finnes her: pdf (427 kB)


Jubileumsseminar 2004


NDF 30 år (1974-2004)

Utsatt, men ikke avlyst
Den norske familien i 30 år

Avholdt 15. oktober 2004

Norsk demografisk forening markerte sitt 30-årsjubileum med konferansen "Utsatt, men ikke avlyst: Den norske familien i tretti år". Konferansen hadde som tema endringer som har funnet sted i det norske familiemønsteret siden foreningen ble stiftet i 1974.

Samliv inngås og oppløses hyppigere nå enn for noen tiår siden. Samboerskapet har blitt den klart dominerende formen for samliv for unge mennesker. Færre velger å gifte seg, og om de gjør det skjer det stadig senere i livsløpet. Skilsmissehyppigheten har økt kraftig i denne perioden, og samboerskapene ser ut til å være enda mindre stabile.
På grunn av dette lever flere av oss som enslige i flere perioder av livsløpet.

På seminaret informerte to internasjonalt anerkjente forskere om hva de langsiktige familieendringene består i, mens norske demografer behandlet familiedanning hos innvandrerkvinner, skilsmisser i registrerte partnerskap og hvilke faktorer som er knyttet til skilsmissehyppighet i norske ekteskap.

Fullstendig program for jubileumsseminaret:
MS Word (45 kb) | pdf (10.4 MB).


Demografisk forum 2003


Fort Europa –

Mellom barnemanko og eldrebølge.

Avholdt 27. mars 2003

Demografisk Forum 2003 tok opp forholdet mellom aldring, lav fruktbarhet og migrasjon. Endringer i de tre demografiske komponentene gjør at samfunnet står overfor store utfordringer i de neste 10-30 årene. Norge og resten av Europa står overfor en "eldrebølge" om få år, og ikke siden tidlig på 1970-tallet har fruktbarheten vært høy nok til at vi har kunnet reprodusere oss selv. Innvandring handler ikke bare om innvandreres behov for migrasjon, men også om vårt behov for arbeidskraft.

Programmet kan du lese som pdf-fil (276 kB). (Dersom du ikke får åpnet filen, trenger du programmet Acrobat Reader, som kan lastes ned gratis).

En fyldig rapport fra forumet er tilgjengelig i Word-format.

Demografisk forum 1999


Demographic forum 1999

Oslo 10-12. june.

Demografisk Forum ble avholdt på Vitenskapsakademiet i Oslo og hadde hovedfokus på dødelighetsnedgangen i et historisk perspektiv. Det var i stor grad av internasjonale deltakere blant innlederne.

Innsendte sammendrag (abstracts) til paperne som ble presentert er tilgjengelige her: Abstracts DF 1999

En fyldig rapport fra forumet er tilgjengelig i Word-format.

Andre arrangement i regi av foreningen


Norsk innvandringshistorie 2003
På et åpent møte i regi av NDF 9. september 2004 ble 3. bind av verket om norsk innvandringshistorie presentert.

Sammen med redaktør Knut Kjeldstadli holdt forfatterne innledniger.
Hallvard Tjelmeland: Perioden 1940-1975 og
Grethe Brochmann: Perioden etter 1975.
Lars Østby kommenterte innledningene.
 
HIV/AIDS-seminar 2001
På NDFs seminar om demografiske konsekvenser av HIV/AIDS 11 desember 2001 holdt Jon Arne Røttingen fra Stiftelse for helsetjenesteforskning et innlegg om HIV/AIDS i et infeksjonsepidemiologisk perspektiv. Hans presentasjon er tilgjengelig i pdf-format. (For å lese pdf-filer trenger du Acrobat Reader)

Du kan også lese referatet fra hele seminaret (MS Word-dokument).
NDF hovedside | Hva er demografi? | Demografistudier | Demografi-lenker | Om NDF | Arkiv