Ledere i foreningen


1973 - 1974 : Jan Hoem (leder for norsk seksjon av Nordisk demografisk forening)
1974 - 1976 : Helge Brunborg
1976 - 1979 : Per Sevaldsen
1979 - 1983?: Helge Brunborg
1983?- 1989 : Erling Berge
1989 - 1994 : Ann-Magritt Jensen
1994 - 1997 : Nico Keilman
1997 - 2001 : Sølvi Sogner
2001 - 2005 : Gunnar Thorvaldsen
2005 -        : Trude Lappegård

Årsmøtereferat

Referat fra 1973
Referat fra 1974
Referat fra 1975
Referat fra 1976
Referat fra 1977
Referat fra 1978
Referat fra 1979
Referat fra 1980
Referat fra 1981
Referat fra 1982
Referat fra 1983
Referat fra 1984
Referat fra 1985
Referat fra 1986
Referat fra 1987
Referat fra 1988
Referat fra 1989
Referat fra 1990
Referat fra 1991
Referat fra 1992
Referat fra 1993
Referat fra 1994
Referat fra 1995
Referat fra 1996
Referat fra 1997
Referat fra 1998
Referat fra 1999
Referat fra 2000
Referat fra 2001
Referat fra 2002
Referat fra 2003
Referat fra 2004
Referat fra 2005
Referat fra 2006
Referat fra 2007
Referat fra 2008
Referat fra 2009

NDF hovedside | Hva er demografi? | Demografistudier | Demografi-lenker | Om NDF | Arkiv