Interesse for demografi?

Velkommen som medlem i Norsk demografisk forening. Som medlem støtter du opp om foreningens arbeid med å spre opplysninger og intereesse for demografi og du blir løpende informert om arrangementer og publikasjoner. Det er ingen formelle krav til medlemskap i foreningen, bortsett fra en interesse for demografi. NDF har og ønsker å ha en bred medlemsmasse. Medlemskontingenten er for tiden kr 150 pr år.

For å bli medlem, send oss gjerne en e-post med følgende informasjon:

  • Navn
  • Stilling/yrke
  • Institusjon/arbeidsgiver
  • Postadresse

E-postadresse: demografiforeningen@ssb.no

Du kan også skrive til oss:

Norsk demografisk forening
Seksjon for demografi og levekårsforskning
Statistisk sentralbyrå, Pb 8131 Dep., 0033 Oslo

Eller ringe Ane Seierstad:

Telefon: 21 09 45 64

NDF hovedside | Hva er demografi? | Demografistudier | Demografi-lenker | Om NDF | Arkiv