Velkommen til norsk demografisk forenings nettsted demografi.no. Nettstedet har som målsetning å være en ressurs for norske demografer samt å spre kunnskap om befolkningsspørsmål til et bredere publikum. Norsk demografi har en historie som går 150 år tilbake i tid. De siste årene har fagmiljøet vokst og demografi er blitt etablert som universitetsfag, blant annet takket være en spesiell demografisatsning i Norges forskningsråd. Det norske demografimiljøet er også nært knyttet til Statistisk sentralbyrå (SSB), som har en egen seksjon for demografi- og levekårsforskning. [Nettstedet ble sist oppdatert 24.01.2011]

(Dette er et arkiv av de gamle websidene til NDF)

Inger Texmon
Inger Texmon
Januar 2011

Demografiske variable
Fødested:Oslo 
Kohort: 1952
Paritet: 1
Forventet gjenstående levetid: 25 år og 7 måneder


Formålet med demografstafetten er å gjøre norske demografer bedre kjent - blant hverandre, og for et bredere publikum.

Inger Texmon ble utfordret av Øystein Kravdal. Inger Texmon er seniorrådgiver i Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå. 

Hvordan ble du demograf?

Min vei mot demografifaglig arbeid startet med tjenesteytende oppdrag i tilknytning til Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger i første halvdel av 1980-tallet. Da både Arne Rideng og Kjetil Sørlie, som delte ansvaret for dette feltet, sluttet i SSB med kort mellomrom, fikk jeg tilbud om å overta mye av deres oppgaver. Slik ble jeg en av de siste som er rekruttert til demografien uten å bygge på et skreddersydd utdanningsløp.

Hva gjør du nå?

I mesteparten av tiden etter dette har jeg arbeidet med framskrivningene. Dette kan synes ensformig, men innebærer at interessene spres mellom flere av de demografiske endringskomponentene. I tillegg er det en bredde i aktivitetene, med både produksjon, bidrag til de faglige vurderingene bak forutsetningene, samt formidling og kommunikasjon med mange forskjellige brukergrupper. Raske endringer i innvandringsmønsteret de siste årene har medført nye utfordringer ved at vårt miljø har tatt på seg nye analyse- og modellutviklingsoppgaver. Det er det sistnevnte jeg er involvert i nå.

Hvilken demograf skulle du gjerne sittet fast i heisen med? Hvorfor?

Mange kandidater til det. Men en jeg kom til å tenke på, kombinerer humor og vennlighet med stor faglig spennvidde: Torkild Lyngstad.

Hvorfor: Han er altfor travel og utålmodig til å sitte stille lenge. I heisen ville han bli tvunget til det.


Kan du anbefale en godbit fra den demografiske litteraturen?

Ganske tidlig var jeg med i et metodeutviklingsprosjekt under ledelse av (nå avdøde) Jose Gomez de Leon, som arbeidet i Oslo i noen år. Nærmere bestemt dreide prosjektet seg om en modell for framskrivning av dødelighetstrender, som hadde likheter med Lee-Carter-modellen, som nå er veletablert. Med dette arbeidet deltok vi i work-shop i Haag, dit Nico Keilman (den gang NIDI) og Harri Cruijsen (den gang NCBS) og samarbeidspartnere bl.a. fra Eurostat, hadde invitert oss sammen med kolleger på framskrivingsfeltet ved statistikk-kontorene i andre (for det meste vestlige) land. 

Hvorfor? Det internasjonale samarbeidet på framskrivingsområdet var i støpeskjeen og det ga arbeidet en ny dimensjon.

Hvis du fikk 5 millioner til å gjøre et faglig arbeid, hva ville du brukt dem på?

Med flere ressurser kunne vi gjennomført en ønskelig styrking av det faglige miljøet rundt befolkningsframskrivningene!

Hvem utfordrer du videre? Hvorfor?

Jeg utfordrer en av mine ”mentorer” fra nybegynnerperioden: Kjetil Sørlie. 

Hvorfor? Kjetil har i en årrekke gjennomført interessante analyser av flytting i et livsløpsperspektiv. Dessuten er han stadig en entusiastisk samtalepartner når det gjelder framskrivningenes forutsetninger om innenlands flytting.

Nytt fra foreningen

Årsmøtet
NDF-logo Årsmøtet 2011
NDFs årsmøte avholdes 13. april 2011 i Auditoriet i Statistisk sentralbyrås lokaler i Kongensgate 6, Oslo. Innkalling med medlemskontingent er sent til alle medlemene. Påmelding til årsmøtet bes sendt til demografiforeningen@ssb.no senest 12. april.

Før årsmøtet holder Harald Utne, Seniorrådgiver i SSB, foredrag med tittelen "Registerbasert folke- og boligtelling 2011".
 
Demografisk Forum
27. oktober 2010 avholdes Demografisk Forum Myter og fakta om familien""


Norsk demografisk foreningen og Norsk sosiologforening (Østlandsavdelingen) inviterer til Demografisk forum 2010. Seminaret har myter og fakta om familien som tema.

Seminaret holdes i Statistisk sentralbyrås auditorium i Kongens gate 6 i Oslo sentrum 27. oktober 2010.

Deltakelse er gratis, men på grunn av plassbegrensning og lunsjservering er det bindende påmelding innen mandag 18. oktober.
Påmelding til Liv Hansen, lha@ssb.no eller telefon 21094869
 
Æresmedlemskap
Lyngstad
Kari Skrede
I mai 2010 ble Kari Skrede utnevnt til æresmedlem i Norsk demografisk forening.

Styrets begrunnelse var som følger:

Norsk demografisk forening ønsker å hedre Kari Skrede for hennes store engasjement innenfor demografisk samfunnsforskning gjennom flere tiår. Foreningen vil særlig framheve hennes brede innsikt i demografiske problemstillinger, hennes engasjement for å fremme norsk demografi i Norge og internasjonalt, og hennes innsats for å rekruttere yngre forskere.
 
Årets demograf 2010
Lyngstad
Torkild Hovde Lyngstad
Etter årsmøtet den 7. april, ble Torkild Hovde Lyngstad markert som årets demograf.

Styrets begrunnelse var som følger:

Norsk demografisk forening overrekker årets pris til Torkild Hovde Lyngstad for at han til tross for sin unge alder har evnet å fremme og videreutvikle demografifaget.

Foreningen vil særlig fremheve hans genuine faglige nysgjerrighet og dyktighet, samt hans store interesse for fagets plass i et samfunn i endring.
 
Årsmøtet
NDF-logo
Referat årsmøtet 2010
Årsmøtet ble avholdt 7. april. Referat fr årsmøtet finnes her.

Gunnar Thorvaldsens foredrag Historisk befolkningsregister 1801-1964 er også lagt ut

 

English
This is the web site of the Norwegian Demographic Society. Most of the information is in Norwegian. English content includes some of the material in our archives. Most of our demography links are to English language sites. The complete index of Scandinavian Population Studies 1968-2001 is also in English.
NDF hovedside | Hva er demografi? | Demografistudier | Demografi-lenker | Om NDF | Arkiv