Norsk demografisk forening (NDF)

Formål

Norsk demografisk forening (NDF) ble opprettet i 1974. Foreningen har til formål å fremme innsikten i og interessen for befolkningsspørsmål i Norge. Foreningen skal virke for størst mulig kontakt mellom norske demografer innbyrdes og mellom norske og utenlandske demografer. NDF arbeider også for å spre demografisk kunnskap utover fagmiljøene.

Medlemmer og styre

Foreningen har i overkant av 100 medlemmer som studerer, arbeider med eller interesserer seg for demografi. På årsmøtet velger medlemmene et styre på seks personer. 

Styret 2009-2010


Styret


                  Kåre          Henrik             Atle        
         Kenneth           Trude             Silje 

Oversikt over tidligere ledere 1973-2008
Trude Lappegård, leder (valgt til 2011)
Seksjon for demografi og levekår, Statistisk sentralbyrå
Hans Henrik Bull, webansvarlig (valgt til 2010)
Regionalpolitisk avdeling, Kommunal- og regionaldepartementet
Kåre Bævre web (valgt til 2010)
Økonomisk institutt, Universitet i Oslo
Silje Vatne Pettersen, sekretær (valgt til 2011)
Seksjon for levekårsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
Arve Hetland, kasserer (valgt til 2011)
Seksjon for levekårsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
Kenneth Aarskaug Wiik, nestleder (valgt til 2010)
Seksjon for demografi og levekår, Statistisk sentralbyrå

Samarbeid

Norsk demografisk forening samarbeider med tilsvarende foreninger i de andre nordiske landene gjennom Nordisk demografisk forening. Denne foreningen arrangerer Nordisk demografisk symposium omlag hvert annet år. Dette er et viktig forum for diskusjon av nye forskningsresultater. Arrangementet alternerer mellom de demografiske foreningene i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utvalgte bidrag til symposiene blir publisert i skriftserien Scandinavian Population Studies. Norsk demografisk forening er medlem av European Association for Population Studies (EAPS). NDF samarbeider også med International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), som er den største internasjonale demografiske forening.

NDF hovedside | Hva er demografi? | Demografistudier | Demografi-lenker | Om NDF | Arkiv