Berge
Erling Berge
April 2010

Demografiske variable
Fødested:Norddal kommune
Kohort: 1946
Paritet:
Forventet gjenstående levetid: 25 år og 10 måneder


Formålet med demografstafetten er å gjøre norske demografer bedre kjent - blant hverandre, og for et bredere publikum.

Erling Berge ble utfordret av An-Magritt Jensen. Erling Berge er professor i sosiologi ved NTNU. Han er tidligere leder av Nordisk Demografisk Forening. Hans forskning er for tiden mest orientert mot institusjonelle sider ved eindomsrettigheter og deres rolle for forbruk av fornybare ressurser. 

Hvordan ble du demograf?

Jan M Hoem besøkte Sosiologisk institutt i Bergen i 1969/70 og spurte om eg kunne tenkje meg å skrive hovudoppgåva mi Sosiodemografisk Forskningsgruppe. Eg takka ja! /P>

Hva gjør du nå?

I dag underviser eg masterstudentar i sosiologi og statsvitskap (ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU) pluss nokre til om kor viktig det er å kunne bruke regresjonsteknikkane rett dersom ein skal seie noko om kausale verknader.

Hvilken demograf skulle du gjerne sittet fast i heisen med? Hvorfor?

Det er lenge sidan eg dreiv med demografi og det er nesten like lenge sidan eg tenkte etter om nokon var demograf eller noko anna. Men sidan ein kan fantasere her så ville eg velje meg Eilert Sundt. Eg lurer ofte på korleis naturtalent som Eilert Sundt ville klare seg på dagens universitet. Ville fantasien deira vorte disiplinert og lenkja fast av metodekrav og spørsmål etter politisk relevans?

Hva er det mest spennende/mest interessante du har gjort som demograf? Hvorfor?

DPh.D. avhandlinga. Eg lærte så mye underveis og da den var ferdig fekk eg også belønning

Kan du anbefale en godbit fra den demografiske litteraturen?

Nei det kan eg nok ikkje. Men for demografar med interesse ut over demografien kunne eg anbefale ”Institutions, Social Norms, and Economic Development” av Jean-Philippe Platteau (OPA/ Routlege, 2000). Vekst/ nedgang i folketalet vert så mykje meir interessant når ein kan setje det inn i ei ramme som gjer det (nesten) mogeleg å skjøne kvifor tinga skjer.

Hvis du fikk 5 millioner til å gjøre et faglig arbeid, hva ville du brukt dem på?

Da ville eg – truleg - tilsett ein stipendiat for å studere samanhengar mellom folketalsvekst og framvekst av eigedomsregimer av ulik type.

Hvem utfordrer du videre? Hvorfor?

Øystein Kravdal

stafetten

Januar 2011
Inger Texmon Inger Texmon
Øystein Kravdal sendte stafetten til Inger Texmon, seniorrådgiver i forskningsavdelingen, SSB
April 2010
Øystein Kravdal Øystein Kravdal
Erling Berge sendte stafetten til Øystein Kravdal, professor i demografi, UIO
April 2010
Jensen Erling Berge
An-Magritt Jensen sendte stafetten til Erling Berge, professor i sosiologi, NTNU
November 2009
Jensen An-Magritt Jensen
Marit Rønsen sendte stafetten til An-Magritt Jensen, professor i sosiologi, NTNU
August 2009
Reneflot Marit Rønsen
Anne Reneflot sendte stafetten videre til Marit Rønsen, seniorforsker i seksjon for demografi- og levekårsforskning, SSB.
Mars 2009
Reneflot Anne Reneflot
Nico Keilman sendte stafetten til Anne Reneflot, forsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.
November 2008
Keilman Nico Keilman
Helge Brunborg sendte stafetten til Nico Keilman, professor ved Universitet i Oslo.
September 2008
Brunborg Helge Brunborg
Ståle Dyrvik sendte stafetten til Helge Brunborg, forsker ved SSB.

Mars 2008
Dyrvik Ståle Dyrvik
Sølvi Sogner sendte stafetten til Ståle Dyrvik, professor ved Universitet i Bergen.
Oktober 2007
Fure bilde Sølvi Sogner
Eli Fure sendte stafetten til Sølvi Sogner, professor emeritus ved Universitet i Oslo.
Juni 2007
Fure bilde Eli Fure
Turid Noack sendte stafetten til Eli Fure ved Riksarkivet.
Februar 2007
Noack bilde Turid Noack
Jørgen Carling sendte stafetten til Turid Noack ved Seksjon for demografi- og levekårsforskning i SSB.
Oktober 2006
Carling bilde Jørgen Carling
Vegard Skirbekk utfordret Jørgen Carling ved PRIO.
Juni 2006
Vegard Skirbekk
Kåre Bævre utfordret Vegard Skirbekk ved Instititute for Applied Systems Analysis i Østerrike.
Mars 2006
Kåre Bævre
Svenn- Erik Mamelund utfordret sin kollega på Økonomisk Institutt, Kåre Bævre.
Desember 2005
Svenn-Erik Mamelund
Førstemann ut i Demografstafetten på Demografi.no var Svenn-Erik Mamelund, postdoktor ved Universitetet i Oslo. Han var den første som tok doktorgrad i demografi i Norge og har vært en sentral person i det norske demografimiljøet.
NDF hovedside | Hva er demografi? | Demografistudier | Demografi-lenker | Om NDF | Arkiv