Øystein Kravdal
Øystein Kravdal
Juni 2010

Demografiske variable
Fødested:Oslo (Lambertseter)
Kohort: 1959
Paritet:
Forventet gjenstående levetid: 27 år og 8 måneder


Formålet med demografstafetten er å gjøre norske demografer bedre kjent - blant hverandre, og for et bredere publikum.

Øystein Kravdal ble utfordret av Erling Berge. Øystein Kravdal er professor i demografi ved Universitetet i Oslo. 

Hvordan ble du demograf?

Etter at jeg var ferdig med hovedfag og militærtjeneste innså jeg at jeg ville trives best hvis jeg fikk et arbeid der jeg kunne kombinere sansen for matematiske verktøy med interessen for fattigdom i sør, familie og helse. Jeg tok kontakt med Forskningsavdelingen i SSB for å høre om det kunne være noen muligheter der, og kom etter hvert inn i demografigruppa, der jeg var i ni år. Arbeidet mitt de årene og senere har omfattet alle de tre feltene jeg opprinnelig var opptatt av.

Hva gjør du nå?

Siden 1994 har jeg vært professor i demografi ved Universitetet i Oslo. For tiden har jeg dessuten deltidsstilling i SSB og på Folkehelseinstituttet, og jeg har en del å henge fingrene i som medredaktør av tidsskriftet Population Studies.

Hvilken demograf skulle du gjerne sittet fast i heisen med? Hvorfor?

Jan Hoem, som har vært professor i demografi i København og Stockholm og direktør ved Max Planck Institute for Demographic Research i Rostock. Han ga meg veldig god innføring i forløpsanalyse for 25 år siden og har i alle år senere vært en viktig støttespiller og inspirator.

Hva er det mest spennende/mest interessante du har gjort som demograf? Hvorfor?

Den største gleden har jeg funnet mens jeg har arbeidet med analyser av hva utdanning betyr for fruktbarheten i Afrika og hvordan familiesituasjon og sosioøkonomiske ressurser påvirker kreftoverlevelsen i Norge. Spørsmålene er viktige og har stor politisk relevans, og det har vært spennende metodiske utfordringer. I fjor skrev jeg en artikkel om nytteverdien av den store mengden studier av variasjoner og trender i fruktbarheten i den rike verden. Dette var en form for grubleri som jeg koste meg med og synes er viktig.

Kan du anbefale en godbit fra den demografiske litteraturen?

Population Studies publiserte i 2006 en artikkel av John Hobcraft der han reflekterer over hvilken vei demografifaget bør gå videre.

Hvis du fikk 5 millioner til å gjøre et faglig arbeid, hva ville du brukt dem på?

Jeg ville ha ansatt en ung student som gjerne vil ta doktorgrad innenfor u-landsdemografi. Dessuten ville jeg ha gått videre med analyser av hva familie betyr for helse og dødelighet i Norge.

Hvem utfordrer du videre? Hvorfor?

Inger Texmon i Seksjon for demografi og levekårsforskning i SSB. Hun har gjennom mange år spilt en nøkkelrolle i arbeidet med befolkningsframskrivingene, som er noe av det viktigste demografer driver med.

stafetten

Januar 2011
Inger Texmon Inger Texmon
Øystein Kravdal sendte stafetten til Inger Texmon, seniorrådgiver i forskningsavdelingen, SSB
April 2010
Øystein Kravdal Øystein Kravdal
Erling Berge sendte stafetten til Øystein Kravdal, professor i demografi, UIO
April 2010
Jensen Erling Berge
An-Magritt Jensen sendte stafetten til Erling Berge, professor i sosiologi, NTNU
November 2009
Jensen An-Magritt Jensen
Marit Rønsen sendte stafetten til An-Magritt Jensen, professor i sosiologi, NTNU
August 2009
Reneflot Marit Rønsen
Anne Reneflot sendte stafetten videre til Marit Rønsen, seniorforsker i seksjon for demografi- og levekårsforskning, SSB.
Mars 2009
Reneflot Anne Reneflot
Nico Keilman sendte stafetten til Anne Reneflot, forsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.
November 2008
Keilman Nico Keilman
Helge Brunborg sendte stafetten til Nico Keilman, professor ved Universitet i Oslo.
September 2008
Brunborg Helge Brunborg
Ståle Dyrvik sendte stafetten til Helge Brunborg, forsker ved SSB.

Mars 2008
Dyrvik Ståle Dyrvik
Sølvi Sogner sendte stafetten til Ståle Dyrvik, professor ved Universitet i Bergen.
Oktober 2007
Fure bilde Sølvi Sogner
Eli Fure sendte stafetten til Sølvi Sogner, professor emeritus ved Universitet i Oslo.
Juni 2007
Fure bilde Eli Fure
Turid Noack sendte stafetten til Eli Fure ved Riksarkivet.
Februar 2007
Noack bilde Turid Noack
Jørgen Carling sendte stafetten til Turid Noack ved Seksjon for demografi- og levekårsforskning i SSB.
Oktober 2006
Carling bilde Jørgen Carling
Vegard Skirbekk utfordret Jørgen Carling ved PRIO.
Juni 2006
Vegard Skirbekk
Kåre Bævre utfordret Vegard Skirbekk ved Instititute for Applied Systems Analysis i Østerrike.
Mars 2006
Kåre Bævre
Svenn- Erik Mamelund utfordret sin kollega på Økonomisk Institutt, Kåre Bævre.
Desember 2005
Svenn-Erik Mamelund
Førstemann ut i Demografstafetten på Demografi.no var Svenn-Erik Mamelund, postdoktor ved Universitetet i Oslo. Han var den første som tok doktorgrad i demografi i Norge og har vært en sentral person i det norske demografimiljøet.
NDF hovedside | Hva er demografi? | Demografistudier | Demografi-lenker | Om NDF | Arkiv