texmon
Inger Texmon
Inger Texmon
Januar 2011

Demografiske variable
Fødested:Oslo 
Kohort: 1952
Paritet: 1
Forventet gjenstående levetid: 25 år og 7 måneder


Formålet med demografstafetten er å gjøre norske demografer bedre kjent - blant hverandre, og for et bredere publikum.

Inger Texmon ble utfordret av Øystein Kravdal. Inger Texmon er seniorrådgiver i Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå. 

Hvordan ble du demograf?

Min vei mot demografifaglig arbeid startet med tjenesteytende oppdrag i tilknytning til Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger i første halvdel av 1980-tallet. Da både Arne Rideng og Kjetil Sørlie, som delte ansvaret for dette feltet, sluttet i SSB med kort mellomrom, fikk jeg tilbud om å overta mye av deres oppgaver. Slik ble jeg en av de siste som er rekruttert til demografien uten å bygge på et skreddersydd utdanningsløp.

Hva gjør du nå?

I mesteparten av tiden etter dette har jeg arbeidet med framskrivningene. Dette kan synes ensformig, men innebærer at interessene spres mellom flere av de demografiske endringskomponentene. I tillegg er det en bredde i aktivitetene, med både produksjon, bidrag til de faglige vurderingene bak forutsetningene, samt formidling og kommunikasjon med mange forskjellige brukergrupper. Raske endringer i innvandringsmønsteret de siste årene har medført nye utfordringer ved at vårt miljø har tatt på seg nye analyse- og modellutviklingsoppgaver. Det er det sistnevnte jeg er involvert i nå.

Hvilken demograf skulle du gjerne sittet fast i heisen med? Hvorfor?

Mange kandidater til det. Men en jeg kom til å tenke på, kombinerer humor og vennlighet med stor faglig spennvidde: Torkild Lyngstad.

Hvorfor: Han er altfor travel og utålmodig til å sitte stille lenge. I heisen ville han bli tvunget til det.


Kan du anbefale en godbit fra den demografiske litteraturen?

Ganske tidlig var jeg med i et metodeutviklingsprosjekt under ledelse av (nå avdøde) Jose Gomez de Leon, som arbeidet i Oslo i noen år. Nærmere bestemt dreide prosjektet seg om en modell for framskrivning av dødelighetstrender, som hadde likheter med Lee-Carter-modellen, som nå er veletablert. Med dette arbeidet deltok vi i work-shop i Haag, dit Nico Keilman (den gang NIDI) og Harri Cruijsen (den gang NCBS) og samarbeidspartnere bl.a. fra Eurostat, hadde invitert oss sammen med kolleger på framskrivingsfeltet ved statistikk-kontorene i andre (for det meste vestlige) land. 

Hvorfor? Det internasjonale samarbeidet på framskrivingsområdet var i støpeskjeen og det ga arbeidet en ny dimensjon.

Hvis du fikk 5 millioner til å gjøre et faglig arbeid, hva ville du brukt dem på?

Med flere ressurser kunne vi gjennomført en ønskelig styrking av det faglige miljøet rundt befolkningsframskrivningene!

Hvem utfordrer du videre? Hvorfor?

Jeg utfordrer en av mine ”mentorer” fra nybegynnerperioden: Kjetil Sørlie. 

Hvorfor? Kjetil har i en årrekke gjennomført interessante analyser av flytting i et livsløpsperspektiv. Dessuten er han stadig en entusiastisk samtalepartner når det gjelder framskrivningenes forutsetninger om innenlands flytting.

stafetten

Januar 2011
Inger Texmon Inger Texmon
Øystein Kravdal sendte stafetten til Inger Texmon, seniorrådgiver i forskningsavdelingen, SSB
April 2010
Øystein Kravdal Øystein Kravdal
Erling Berge sendte stafetten til Øystein Kravdal, professor i demografi, UIO
April 2010
Jensen Erling Berge
An-Magritt Jensen sendte stafetten til Erling Berge, professor i sosiologi, NTNU
November 2009
Jensen An-Magritt Jensen
Marit Rønsen sendte stafetten til An-Magritt Jensen, professor i sosiologi, NTNU
August 2009
Reneflot Marit Rønsen
Anne Reneflot sendte stafetten videre til Marit Rønsen, seniorforsker i seksjon for demografi- og levekårsforskning, SSB.
Mars 2009
Reneflot Anne Reneflot
Nico Keilman sendte stafetten til Anne Reneflot, forsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.
November 2008
Keilman Nico Keilman
Helge Brunborg sendte stafetten til Nico Keilman, professor ved Universitet i Oslo.
September 2008
Brunborg Helge Brunborg
Ståle Dyrvik sendte stafetten til Helge Brunborg, forsker ved SSB.

Mars 2008
Dyrvik Ståle Dyrvik
Sølvi Sogner sendte stafetten til Ståle Dyrvik, professor ved Universitet i Bergen.
Oktober 2007
Fure bilde Sølvi Sogner
Eli Fure sendte stafetten til Sølvi Sogner, professor emeritus ved Universitet i Oslo.
Juni 2007
Fure bilde Eli Fure
Turid Noack sendte stafetten til Eli Fure ved Riksarkivet.
Februar 2007
Noack bilde Turid Noack
Jørgen Carling sendte stafetten til Turid Noack ved Seksjon for demografi- og levekårsforskning i SSB.
Oktober 2006
Carling bilde Jørgen Carling
Vegard Skirbekk utfordret Jørgen Carling ved PRIO.
Juni 2006
Vegard Skirbekk
Kåre Bævre utfordret Vegard Skirbekk ved Instititute for Applied Systems Analysis i Østerrike.
Mars 2006
Kåre Bævre
Svenn- Erik Mamelund utfordret sin kollega på Økonomisk Institutt, Kåre Bævre.
Desember 2005
Svenn-Erik Mamelund
Førstemann ut i Demografstafetten på Demografi.no var Svenn-Erik Mamelund, postdoktor ved Universitetet i Oslo. Han var den første som tok doktorgrad i demografi i Norge og har vært en sentral person i det norske demografimiljøet.
NDF hovedside | Hva er demografi? | Demografistudier | Demografi-lenker | Om NDF | Arkiv